0%

CM Shahi directs to focus efforts on COVID-19 response

Khabarhub

May 7, 2021

< 1 MIN READ

CM Shahi directs to focus efforts on COVID-19 response

Chief Minister of Karnali Pradesh Mahendra Bahadur Shahi (File photo)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0